POP π M4.0
MINI DRFD Şamandıra Sistemi

Mini-DRFD Denizcilik (M) yeteneği, tekli veya çoklu sistemler kullanarak su hattının üstünde ve altında açık veya gizli patlatma görevlerinin icrası için kullanıcı seçenekleri sunarak Uzaktan Başlatma kabiliyetini geliştirir.

Gizlenme kabiliyeti, Döngünün Dışındaki Adam’ın (Man Out Of The Loop -MOOTL)  yüzey altı açılmasına ve patlamasına veya zamanlanmış alt yüzeyden su yüzeyine çıkmasına olanak sağlar ve olayın yüzey kontrolünü sağlar. Mini-DRFD (M) CONOPS, ortak ortam boyunca Deniz Harp, Amfibi ve SF kullanıcı gruplarını destekler.

Mini-DRFD (M), uzun menzilli RI için UHF radyoyu kullanır. Muhafaza içindeki yeniden kullanılabilir ve / veya sarf edilebilir alıcı yapılandırmaları, operasyonel esneklik sağlar. Sistem taktik olarak güvenli bir şekilde taşınabilir ve güvenli bir durumda hedefe göreve gönderilebilir.

Emniyet süresinin dolması üzerine almaç, ateş serbest durumuna geçer. Sistem yüzeyin altında kalabilir ve bir Zamanlayıcı Tarafından Başlatılan Ateş (TIF) veya önceden belirlenmiş bir alt yüzey bırakması gerçekleştirebilir. Serbest bıraktıktan sonra kızak hedefte kalır ve yüzeyde “patlayıcı tren” etkisi yaratmak için şok borusu kullanılır. Patlayıcıların yüzey ya da yüzey altı olarak başlatılması, elektrikli ya da elektrikli olmayan yollarla gerçekleştirilebilir.